Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

akrew
20:43
7431 0397 420
me
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viakajakkowalik kajakkowalik
akrew
20:40
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako viacalaverite calaverite
akrew
20:39
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAndrofobia Androfobia
akrew
20:39
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"

September 11 2019

akrew
20:40
9995 2a79 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasurpriseme surpriseme
20:39
4404 bcd4 420
Reposted frombrumous brumous viasurpriseme surpriseme
akrew
20:38
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
akrew
20:37
Pytasz mnie czy ufam ludziom
Mówię, że nie bardzo
— Leh "26"
Reposted fromxalchemic xalchemic viairbjarbirb irbjarbirb
akrew
20:36

Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.

Cecelia Ahern – Love, Rosie

— za: https://tiny.pl/t18cc
Reposted fromzielono zielono viairbjarbirb irbjarbirb
akrew
20:36
4447 bf93 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairbjarbirb irbjarbirb
akrew
20:35
5895 b918 420
Reposted fromscorpix scorpix
akrew
20:35
5917 b2bc 420
Reposted fromscorpix scorpix
akrew
20:34
6514 a81b 420
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
akrew
20:33
6535 4b48 420
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
akrew
20:32

September 03 2019

akrew
18:19
Reposted fromlaserpony laserpony viakrolik krolik
akrew
18:17
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
akrew
18:17

September 01 2019

akrew
18:44
2069 9c87 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairbjarbirb irbjarbirb
akrew
18:42
Reposted fromzelbekon zelbekon viakrolik krolik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...