Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2019

akrew
19:08
4487 3fa8 420
Reposted fromsaku saku viascorpix scorpix
akrew
19:07
4947 daa7 420
Reposted fromtichga tichga viaoll oll

July 31 2019

akrew
19:25
3043 225f 420
Reposted fromyourholypope yourholypope viabercik bercik
19:24
1418 3839 420
Reposted fromSkydelan Skydelan via000monnnn066 000monnnn066
akrew
19:23
9123 b165 420
Reposted frommessinhead messinhead viabeltane beltane
akrew
19:21
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viamysweetheartt mysweetheartt
akrew
19:18
Reposted fromzelbekon zelbekon viaNoiza Noiza
akrew
19:17
2145 0b0a 420
akrew
19:14
9253 045d 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakrolik krolik
akrew
19:13
1360 ea88 420
Reposted fromowca owca viakjuik kjuik
akrew
19:12
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakjuik kjuik
akrew
19:11
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
akrew
19:11
1226 9025 420
Reposted fromkarahippie karahippie viapimpmyheart pimpmyheart
akrew
19:00
1782 c30f 420
Reposted fromsavatage savatage viakrolik krolik

July 29 2019

akrew
18:57
3112 0696 420
akrew
18:57
7567 ab48 420
Reposted fromteijakool teijakool viaoll oll
akrew
18:57
Życie jest niesprawiedliwe. Kiedy to zrozumiesz?
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
18:56
Życie nie polega na tym, że dalej się oddycha. Musisz mieć rano powód, by wstać z łóżka.
— (via siadalawoknie)
Reposted fromscreamscence screamscence viaoll oll
akrew
18:56
0415 4796 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaoll oll

July 20 2019

akrew
18:50

Windows 93

never forget
Reposted fromsofias sofias viaschaaf schaaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl