Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

akrew
18:50

Windows 93

never forget
Reposted fromsofias sofias viaschaaf schaaf
18:48
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
akrew
18:46
Reposted fromdzielnypacjent dzielnypacjent viaschaaf schaaf
akrew
18:45
Nigdy nie daj sobie wmówić, że nie warto. 
— lieve.soup.
Reposted fromlieve lieve viablacksadcat blacksadcat
akrew
18:45
1099 f62a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
18:42
4350 3d92 420
Reposted frominculubum inculubum viamolotovcupcake molotovcupcake
akrew
18:41
2946 3e28 420
Reposted fromzie zie viaBabson Babson
akrew
18:41
3931 52e5 420
Reposted fromzmilosci zmilosci viagreywolf greywolf
akrew
18:40
4141 cf7f 420
Reposted fromtichga tichga viagriber griber
akrew
18:40
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viagreywolf greywolf
akrew
18:40
9342 0bb4 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viagreywolf greywolf

July 17 2019

akrew
18:28
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
akrew
18:27
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
akrew
18:27
6710 4460 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
akrew
18:27
3661 4350 420
Reposted frommagdenvja magdenvja viafoodforsoul foodforsoul
akrew
18:26
1448 e1e3 420
Reposted fromMtsen Mtsen viafutureiscoming futureiscoming
akrew
18:24
9668 72b2 420
Reposted frommelancholijnie melancholijnie viapierot pierot
akrew
18:24
2947 d242 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapierot pierot
akrew
18:23
9902 7fbf 420
akrew
18:22

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
Reposted fromlebensphilosophie lebensphilosophie viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl