Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

akrew
20:38
Reposted fromshakeme shakeme viafutureiscoming futureiscoming
akrew
20:38
Reposted fromdzielnypacjent dzielnypacjent viapandotree pandotree
akrew
20:36
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viastarryeyed starryeyed
akrew
20:35
6395 f4bc 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
akrew
20:35
8574 6c3d 420
Anna Ciarkowska
akrew
20:29
6033 5dbc 420
Reposted fromjolkens jolkens viakjuik kjuik
akrew
20:28
akrew
20:28
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
akrew
20:28

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
akrew
20:27
9493 b290 420
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viaClary Clary

July 14 2019

akrew
20:28
"Kiedyś zrozumiesz, że życie to zbieranie doświadczeń, a nie rzeczy. Że kilkoro przyjaciół jest ważniejszych, niż tłumy nieznanych osób. Że jeden partner na stałe jest lepszy, niż wielu od czasu do czasu. (...) Że to, co czujesz, jest ważniejsze niż zasady. (...) Że fajnie jest, gdy pomagasz innym. Że wszystko, co się wydarzyło w Twoim życiu, było potrzebne, byś dziś był tu, gdzie jesteś. Że intuicja jest równie ważna jak wiedza. Że to, co kiedyś Cię martwiło, było nic niewartą błahostką."
~ Autor nieznany
Reposted fromdelain delain viamisiaczek95 misiaczek95
akrew
20:27
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viamisiaczek95 misiaczek95
akrew
20:27
7526 4114 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamisiaczek95 misiaczek95
akrew
20:27
Chciałabym być inna, odważniejsza.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisiaczek95 misiaczek95
akrew
20:27
4813 9b93 420
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viamisiaczek95 misiaczek95

July 07 2019

akrew
19:04
9567 8ed0 420
Reposted fromezf ezf viazapachsiana zapachsiana
akrew
19:04
7733 c6c9 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachsiana zapachsiana
18:53
1249 4cb6 420
Reposted fromikillorigami ikillorigami viakjuik kjuik
akrew
18:52
9418 a1dd 420
Sergii Shaulis, Ukraina
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaindisputabel indisputabel
akrew
18:51
7361 0599 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl