Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

akrew
18:51
7361 0599 420
akrew
18:51
Krytykuj mnie kiedy będziesz na moim poziomie. Póki co możesz podziwiać.
— Harvey Specter
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
akrew
18:50
3134 b155 420
Reposted fromPoranny Poranny viakrolik krolik
akrew
18:50
3593 c341 420
akrew
18:50
1092 4d0f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairbjarbirb irbjarbirb
akrew
18:50
6042 428a 420
Reposted frommonochromaticworld monochromaticworld viaoll oll
akrew
18:50
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll
akrew
18:48
4115 b7d9 420
Reposted frompiehus piehus viakrolik krolik

June 26 2019

akrew
18:49
9015 85a6 420
Reposted fromverronique verronique viatwice twice
akrew
18:49
7638 464d 420
Reposted fromambermoon ambermoon viatwice twice
akrew
18:49
akrew
18:48
0147 37c0 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
18:47
7316 6fcc 420
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viaoll oll
akrew
18:47
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaoll oll
akrew
18:45

Jak to jest, że te najdrobniejsze gesty, jak trzymanie się za rękę czy pocałunek w policzek, sprawiają, że chcesz przeżyć z tą drugą osobą wszystko?

akrew
18:45

June 24 2019

akrew
18:41
2139 1dd2 420
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
akrew
18:39
3754 f775
akrew
18:39
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaaskman askman
akrew
18:38
8817 13aa 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl