Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2020

akrew
20:02
4246 d2e7 420
Reposted fromhrafn hrafn viaLuukka Luukka
akrew
20:01
akrew
20:01
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaLuukka Luukka
akrew
19:58
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasplendiid splendiid
akrew
19:58
akrew
19:55
5710 d9fb 420
Przybora. 
Reposted fromrol rol viasplendiid splendiid
akrew
19:55
0441 de45 420
Reposted frommlodahope mlodahope viaLuukka Luukka
akrew
19:54
8365 f6d0 420
W siebie. I poza sobą. 
Reposted fromhrafn hrafn viancmsp ncmsp
akrew
19:53
9506 2d4a 420
Reposted fromWarpRider WarpRider viaVinroli Vinroli
akrew
19:52
5068 7d40 420
Reposted fromLightStepToNowhere LightStepToNowhere
akrew
19:52
5016 36c5 420
Z Wielkiej Rycerzowej wracając. Beskid Żywiecki, jak zawsze. 2019, październik, wczoraj.
Reposted frommaardhund maardhund viamadinsane madinsane
akrew
19:52
Welcome my friend
To a world
Where the tables won’t turn the sun won’t rise
To witness the end
Of what in time could have been

February 02 2020

akrew
22:47
1643 d5d6 420
Reposted fromfeegloo feegloo viakjuik kjuik
akrew
22:46
3458 b81c 420

January 30 2020

akrew
22:57
4014 bd81 420
Reposted frompesy pesy viamamzawieszke mamzawieszke
akrew
22:56
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
akrew
22:56
9601 d00a 420
pęka mi serce 
akrew
22:55
5900 1cfc 420
Only 90s people will understand ...
Reposted fromtgs tgs viaschlachtoros schlachtoros
akrew
22:53
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaNajada Najada
akrew
22:53
0767 1045 420
Reposted fromstepywilcze stepywilcze via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl