Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2020

akrew
19:48
2433 077b 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viacattolico cattolico
akrew
19:46
5364 a1d9 420
Reposted fromtfu tfu viawishyouwerehere wishyouwerehere
akrew
19:44
8100 9ae4 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszpaqus szpaqus
akrew
19:42
2759 d60b 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasurpriseme surpriseme

July 01 2020

akrew
18:40
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viascorpix scorpix
akrew
18:33

Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...

— Autor nieznany
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viasoko soko
akrew
18:07
2973 c6e5 420
Reposted fromshakeme shakeme viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
akrew
18:06
akrew
18:06
Smutek jest spowodowany inteligencją. Im bardziej rozumiesz pewne rzeczy, tym bardziej nie chcesz ich rozumieć.
— Charles Bukowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamamzawieszke mamzawieszke
akrew
18:06
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viamamzawieszke mamzawieszke

June 29 2020

akrew
18:50
akrew
18:47
Dziś już wiem, że mimo największych przyjaźni, ludziom nie mówi się wszystkiego. Są rzeczy, które warto zostawić tylko dla siebie.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
akrew
18:45
8036 3746 420
Reposted fromowca owca viakjuik kjuik
akrew
18:45
0580 9d4f 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viakjuik kjuik
akrew
18:43
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
akrew
18:43
2345 6046 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
akrew
18:42
5073 5849 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
akrew
18:42
4414 251a 420
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viakjuik kjuik
akrew
18:42
2349 4fbb 420
Reposted frommaybeyou maybeyou viasoko soko
akrew
18:42
4401 d79f 420
Reposted fromzie zie viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...