Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

akrew
20:20
1167 4b4c 420
Reposted fromsarazation sarazation viascorpix scorpix
akrew
20:20
1412 fd88 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
akrew
19:57
8237 116b 420
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viascorpix scorpix
akrew
19:57
2507 6164
Reposted fromtfu tfu viakapitandziwny kapitandziwny

August 16 2017

akrew
19:58
3924 d0a5 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaamarus amarus
akrew
19:57
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix
19:57
0229 fd34 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaPicki91 Picki91
akrew
19:54
5301 9a19 420
akrew
19:54
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
akrew
19:53
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viascorpix scorpix
akrew
19:53
5656 3e96 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viascorpix scorpix
akrew
19:53
3588 80fe 420
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viascorpix scorpix
akrew
19:53
4590 f007 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
akrew
19:52
9298 d246 420
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viascorpix scorpix
akrew
19:52
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viascorpix scorpix
19:50
7565 6bbe 420
Reposted fromfinnglas finnglas viascorpix scorpix
akrew
19:50
3268 6d8c 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viascorpix scorpix
akrew
19:48
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaaskman askman

August 13 2017

akrew
21:09
0326 3e6c 420

feeding little birds
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viakjuik kjuik
akrew
21:07
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl