Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

akrew
19:29
5538 28a9 420
Reposted fromoll oll
akrew
19:28
akrew
19:28
akrew
19:28
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
akrew
19:28
5434 e6c1
akrew
19:28
1941 f87c 420
Reposted fromtfu tfu viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
akrew
19:28
9096 bf87 420
we all are Luscheks #orangeisthenewblack
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viasmutnazupa smutnazupa
akrew
19:27
19:27
1492 f91f
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viamisiaczek95 misiaczek95
akrew
19:27
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viaaynis aynis

July 21 2017

akrew
19:01
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
akrew
19:01
  parenting 
Reposted fromapatia apatia viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
18:59
9050 deaa 420

catsbeaversandducks:

Roscoe The Adventure Cat

Photos by Roscoe Fats

Reposted fromkimik kimik viaamarus amarus
akrew
18:57
akrew
18:57
1559 dc26 420
Reposted fromnyaako nyaako viaPicki91 Picki91
akrew
18:56
9747 0b00 420
Reposted fromzciach zciach viascorpix scorpix
akrew
18:55
1506 dfd0 420
Cat Vader
Reposted fromcats cats viastarwars starwars
akrew
18:53
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
akrew
18:53
Reposted frombeinthe beinthe viaoll oll
18:53
7009 fd98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl