Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

akrew
19:17
9038 dcb5 420
Reposted frommysoul mysoul viazabka zabka
akrew
19:16
Fizyka
Reposted fromPawelS PawelS viaaynis aynis
akrew
19:16

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaIllara Illara
akrew
19:16
A jak jest do dupy, to gdzie się składa  reklamację?
— ...
akrew
19:15

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
akrew
19:15
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora

June 11 2017

akrew
15:57
5478 90de 420
Reposted fromjohnDonson2 johnDonson2 viaaynis aynis
akrew
15:57
1196 de9e 420
akrew
15:55
3563 6850 420

June 06 2017

20:29
1235 5e16 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa
akrew
20:29
4525 bd33 420
Reposted fromdusix dusix viazapachsiana zapachsiana
akrew
20:28
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viazabka zabka
akrew
20:28
Reposted fromjasminum jasminum viaaynis aynis
akrew
20:28
Mam nadzieję, że uczynisz z siebie coś najlepszego. Mam nadzieję, że zobaczysz rzeczy, które Cię zaskoczą. Mam nadzieję, że poczujesz coś, czego nigdy nie poczułaś. Mam nadzieję, że spotkasz ludzi, którzy mają odmienne zdanie. Mam nadzieję, że będziesz dumna ze swojego życia. A jeśli nie będziesz dumna, to mam nadzieję, że będziesz miała siłę, by zacząć od nowa.
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Reposted fromlovvie lovvie viaaynis aynis

June 05 2017

akrew
19:08
6029 b176 420
akrew
19:08
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
akrew
19:08
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaPicki91 Picki91
19:08
8369 6f6b 420
akrew
19:06
8300 4478 420
Reposted fromLadykwa Ladykwa viazapachsiana zapachsiana
akrew
19:06
7807 d6b6 420
Reposted frompoppyseed poppyseed viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl