Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

akrew
20:18
4924 b2c8
Reposted fromgeo404 geo404 viascorpix scorpix
akrew
20:17
4134 a5c4 420
Reposted fromdisheveled disheveled viascorpix scorpix
akrew
20:17
8105 e969 420
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viascorpix scorpix
akrew
20:13
7004 e4a1 420
Reposted fromtichga tichga viascorpix scorpix
akrew
20:10
- Czy kochasz tę kobietę? (...) - Możliwe, że tak. Ale nie mam pojęcia, kiedy do tego doszło. (...) - Tak to zazwyczaj wygląda. Po prostu któregoś dnia odwracasz się i wtedy uderza cię to w twarz. Wtedy dociera do ciebie, że to uczucie zawsze tam było, tylko ty byłeś zbyt ślepy, by to dostrzec. Właśnie o to chodzi w prawdziwej miłości - nigdy nie widać jej początku ani końca.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
akrew
20:10
2819 696f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
akrew
20:09
akrew
20:09
Myrdal, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viatwice twice
akrew
20:08
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
akrew
20:08
Chciałam być dla kogoś ważna i czuć się wyjątkowa. Wtedy tego potrzebowałam i ty mi to dałeś. Dziękuję ci za to. Pokazałeś mi, że powinnam zacząć żyć inaczej.
— K. N. Haner - "Rysunkowy chłopak"
akrew
20:08
Każdego dnia na świecie odbywa się 3 mln pierwszych randek
— lee byron w jakiejś śmiesznej statystyce
akrew
20:08
2181 981b 420

October 21 2019

akrew
07:33
4668 bee6 420
Reposted fromdivi divi viaLukasYork LukasYork
akrew
07:32
4401 d79f 420
Reposted fromzie zie viaTehawanka Tehawanka
akrew
07:30
Koi No Yokan 恋の予感 (japoński)-  kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaesperance esperance
akrew
07:29
4547 f8bd 420
Reposted frompapaj papaj viakrolik krolik
akrew
07:29
akrew
07:29
Reposted fromshakeme shakeme viairbjarbirb irbjarbirb

October 20 2019

akrew
19:26
8950 5a32 420
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
akrew
19:24

Jeśli on po pierwszym czy drugim seksie uciął kontakty i się do Ciebie nie odzywa, to jest to tylko kawał chuja i zjeba, który niejedną kobietę tak już potraktował. Pump and dump. A później następna. I nie, nic się z tym nie da zrobić. Jesteś jedną z całego szeregu idiotek. Wybrałaś chłopca, chłopiec w piaskownicy przywalił ci łopatką.

Mężczyzna tym różni się od chłopca, że na początku niczego nie obiecuje. Nie pisze: “To Ciebie szukałem całe życie. I wpadłem na Ciebie przypadkiem”, bo wpaść można co najwyżej w gówno, jak się po trawniku nocą spaceruje. Wybieraj mężczyzn, nie chłopców. Nie frajerów, którzy udając zakochanych wciskają ci kit. Nie chujków, którzy obiecują wielką miłość po trzech minutach znajomości. Nie gówniarzy, którzy po to, aby przedymać laskę opowiadają jak tęsknią i jak im zależy.

Zdradzę Ci tajemnicę… Żadnemu facetowi nie zależy po jednym dniu znajomości. Po dwóch dniach znajomości. Nawet po miesiącu. A wiesz dlaczego? Bo nikt nikogo nie zna po miesiącu.  Czasami para nie zna się, mimo, że są ze sobą kilka lat. Tak, owszem, wiem, że trudno w to uwierzyć. Ale w dzisiejszych czasach ludzie mają tendencję do prezentowania swoich wersji demo, tylko po to, aby nie być sami. I do pierwszego prawdziwego problemu wszystko jest w porządku. Do pierwszego problemu świat jest jak na zdjęciu na Instagramie.

Mężczyznę od chłopca różni to, że kiedy już wie, że nic między wami nie będzie, powie o tym szczerze i wytłumaczy dlaczego. Mężczyzna podejmuje odpowiedzialność za swoje czyny. Nie da się kogoś zmusić do miłości. Ale powiem to jeszcze raz. Wybieraj mężczyzn, nie chłopców.

Reposted fromnezavisan nezavisan viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl