Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

akrew
19:46
9757 a0ec 420
Reposted fromsohryu sohryu viakjuik kjuik
akrew
19:45
2109 fb42 420
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viaamarus amarus
akrew
19:45
3857 0473
Reposted fromGIFer GIFer viapoppyseed poppyseed
akrew
19:44
4999 f649 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
akrew
19:43
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viairbjarbirb irbjarbirb
akrew
19:43
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairbjarbirb irbjarbirb
akrew
19:42
1219 b69b 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viaaskman askman
akrew
19:41
akrew
19:41
Wiesz, że ja dopiero przy tobie zrozumiałam, co to znaczy tak naprawdę kochać drugiego człowieka?
— Przyjaciółki
akrew
19:41
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
akrew
19:40
Kiedyś pewien mężczyzna, na którym szalenie mi zależało, dał mi najbardziej spektakularnego kopa wszechczasów. Dużo dla niego poświęciłam, miałam już wizję pięknej przyszłości i absolutnie, ale to absolutnie nie chciałam przyjąć do wiadomości, że mi tak nagle dziękuje, że wybacz, maleńka, ale to jest już koniec i nie ma już nic. Wciąż nalegałam więc na spotkania, jak idiotka ignorując proste komunikaty, że on jest zwyczajnie na nie. W końcu wypaliłam, że ile można nie mieć dla mnie czasu, że przecież powinien w końcu go znaleźć. I wiecie, co usłyszałam? „To może zrozum, że to nie kwestia czasu, a priorytetów”.  Taki trochę beton na twarz. Policzek, po którym nie masz ochoty się podnieść. Ale i jedna z najcenniejszych lekcji, jakich mi kiedykolwiek udzielono. Dlatego pamiętaj i Ty. Wszystko jest kwestią priorytetów.
— wyrwane z kontekstu
akrew
19:40

March 02 2018

19:45
2762 39ee 420
Reposted fromdivi divi viacompletelydifferent completelydifferent
akrew
19:45
19:44
2048 7e04 420

February 19 2018

akrew
19:54
5222 4f80 420
Reposted fromlouse louse viaiamnotarobot iamnotarobot

February 15 2018

akrew
19:43
3112 5904 420
Reposted fromosaki osaki viaiamnotarobot iamnotarobot
akrew
19:42
2733 de91 420
Reposted fromflesz flesz viairbjarbirb irbjarbirb
akrew
19:41
6495 9127 420
akrew
19:39
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl