Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

akrew
19:53
3419 67f0 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakjuik kjuik
akrew
19:49
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viaiamnotarobot iamnotarobot
akrew
19:48
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
akrew
19:48
W niedzielę jest najgorzej.  Wiatr wspomnień przenika serce. Pękają myśli. W niedzielę najgłośniej słychać tęsknotę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapoppyseed poppyseed
19:48
akrew
19:46
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viatout tout
akrew
19:46
9173 40ec 420
akrew
19:43
0008 bad7 420
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaoll oll
akrew
19:39
0517 03ec 420
elegancko
Reposted fromkopytq kopytq viaiamnotarobot iamnotarobot

October 23 2018

akrew
18:54
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viakjuik kjuik
akrew
18:52
2884 bf06 420
Reposted fromsoulforme soulforme viapoppyseed poppyseed
akrew
18:50
6991 5449 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapimpmyheart pimpmyheart
akrew
18:50
9931 156b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik
akrew
18:49
0059 2f9a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapoppyseed poppyseed
akrew
18:48
Reposted fromszopkowa szopkowa viaszlugtime szlugtime
akrew
18:46
- Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie. Cholernie trudno jest być odważnym. 
— "Woman walks ahead"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaaskman askman
18:46
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viaszlugtime szlugtime
akrew
18:46
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszlugtime szlugtime
akrew
18:45
akrew
18:45
3806 f1a6 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszlugtime szlugtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl