Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

akrew
20:20
3132 b3fb
Reposted fromzurial zurial viaaynis aynis
akrew
20:20
2986 6d5b 420
rys. Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaynis aynis
akrew
20:20
4653 e320 420
Reposted fromshakeme shakeme viaaynis aynis
akrew
20:20
1167 4b4c 420
Reposted fromsarazation sarazation viascorpix scorpix
akrew
20:20
1412 fd88 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
akrew
19:57
8237 116b 420
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viascorpix scorpix
akrew
19:57
2507 6164
Reposted fromtfu tfu viakapitandziwny kapitandziwny

August 16 2017

akrew
19:58
3924 d0a5 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaamarus amarus
akrew
19:57
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix
19:57
0229 fd34 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaPicki91 Picki91
akrew
19:54
5301 9a19 420
akrew
19:54
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
akrew
19:53
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viascorpix scorpix
akrew
19:53
5656 3e96 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viascorpix scorpix
akrew
19:53
3588 80fe 420
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viascorpix scorpix
akrew
19:53
4590 f007 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
akrew
19:52
9298 d246 420
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viascorpix scorpix
akrew
19:52
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viascorpix scorpix
19:50
7565 6bbe 420
Reposted fromfinnglas finnglas viascorpix scorpix
akrew
19:50
3268 6d8c 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl