Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

akrew
21:18
7105 761a 420
Reposted fromhabae habae viaaynis aynis
akrew
21:18

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
akrew
21:18
5308 be4f 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaoll oll

May 10 2017

akrew
19:18
1498 387d 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakjuik kjuik
akrew
19:18
5825 4855 420
Reposted fromShini Shini viamisiaczek95 misiaczek95
akrew
19:18
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia
akrew
19:18
1467 ae94
monday
Reposted frommomost momost viakapitandziwny kapitandziwny
akrew
19:15

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viameovv meovv
akrew
19:14
4599 f5f7
delay
Reposted fromsiegmunda siegmunda viameovv meovv
akrew
19:14
Reposted fromRynn Rynn viameovv meovv
akrew
19:12
5540 cadb 420
Jedyny festiwal w Zielonej Górze
Reposted fromkopytq kopytq viaamarus amarus
19:10
1415 3083 420
Reposted frombwana bwana viaamarus amarus
akrew
18:54
6867 40b8 420
tak trzeba żyć
Reposted fromtfu tfu viabng123 bng123
akrew
18:51
akrew
18:51
0820 6ce7 420
Reposted fromkjuik kjuik
akrew
18:51
0822 5be7 420
Reposted fromkjuik kjuik
akrew
18:50
akrew
18:48
ten uczuć gdy dodajesz sobie jakiś gównocytat z własnego snu na zupę, a po dwóch latach facebook proponuje Ci polajkowanie go na jakimś fanpejdżu, co zrobiło już 3k ludzi

nie wiem, czy sobą gardzę, czy jednak gardzę sobą bardzo mocno, czy może gardzę ludźmi którzy kradną cudze słowa i podpisują się pod nimi swoim imieniem i nazwiskiem
Reposted frommrrru mrrru viakapitandziwny kapitandziwny
akrew
18:48
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo.
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viaehh ehh
akrew
18:47
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl