Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

akrew
20:30
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viazapachsiana zapachsiana
akrew
20:29

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viazapachsiana zapachsiana
akrew
20:28
9289 a78c
Reposted frommammut mammut viakapitandziwny kapitandziwny
akrew
20:28
2297 42e5 420
Reposted fromdailylife dailylife viazapachsiana zapachsiana
akrew
20:24
9350 205b 420
Reposted fromposzum poszum viaindisputabel indisputabel
akrew
20:24
7290 a727 420
akrew
20:24
9406 394b 420
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaPicki91 Picki91
akrew
20:24
akrew
20:23
akrew
20:22
5272 3324 420
Reposted fromvanite vanite viastolatstolat stolatstolat
akrew
20:22
9136 9409
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaPicki91 Picki91
akrew
20:22
0894 60ce 420
Reposted fromgabrielawodiczko gabrielawodiczko viaPicki91 Picki91
akrew
20:21
OMG it's full of stars!
Reposted fromjackal jackal viaaynis aynis
akrew
20:20

mam świadomość, że jestem popierdolona - ale jak patrzę na niektórych ludzi to zaczynam wątpić w siebie.

akrew
20:19
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
akrew
20:18
8931 0a2b 420
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaaynis aynis
akrew
20:17
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy, tak pełni wątpliwości.
— Bertrand Russell
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaehh ehh
akrew
20:17
8248 443d 420
Reposted fromprecelka precelka viajakubzulczyk jakubzulczyk
akrew
20:17
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
akrew
20:17
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl